เลขที่ใบรับรอง  
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอข้อมูล  
หมายเลขโทรศัพท์  
อีเมล์แอดเดรส  
หมายเลขเครื่อง  
สินค้า (ประเภทอุปกรณ์)  
ยี่ห้อสินค้า  
หน่วยงานที่ขอข้อมูล  
อีเมล์แอดเดรส  
หมายเลขโทรศัพท์  
ไฟล์แนบ  

 

          ท่านสามารถตรวจสอบการรับรองต่างๆ ได้จากหน้านี้ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง  ท่านสามารถเลือกประเภทการรับรองระหว่าง "การฝึกอบรม" รายบุคคล หรือ รายกลุ่ม (ตรวจสอบอ้างอิงกับใบรับรองฯ ที่บริษัทฯ เคยออกให้ผู้เข้ารับการอบรม โดยอ้างอิงจากเลขที่ใบรับรอง  กรณีใบรับรองสูญหาย ให้กรอกคำว่า "สูญหาย" ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ลงในช่องเลขที่ใบรับรอง 

          นอกจากนี้ ท่านสามารถตรวจสอบขอข้อมูล ประวัติการให้บริการได้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ส่งข้อมูลให้กับผู้บริหาร หรือ ผู้ประสานงาน ที่ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัท ที่ลงประวัติในข้อมูลการรับประกันสินค้า เท่านั้น

          หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว จะทำการติดต่อกลับภายใน 5 นาที 

gallery/อักษร_ตรวจสอบใบรับรอง
gallery/อักษร_ขอตรวจสอบ และขอสำเนาใบรับรอง
gallery/อักษร_ขอประวัติการบริการ