บริษัท มาศิริ อีควิปเม้นท์ จำกัด

ลิฟท์ยกรถ ลิฟท์จอดรถ อุปกรณ์ยกรถ

Car Lifts

Car Lifts : Real

ลิฟต์ 2 เสา

RH-2PKS-4500
ยกน้ำหนักได้สูงสุด          4,500  kg.
ยกได้สูงสุด                     1880  mm.
ลงได้ระยะต่ำสุด               85     mm.       
กำลังมอเตอร์                   2.2     kw.
ระบบไฟฟ้า                      230/400 VAC / 3 Ph
                                      50/60 Hz
ระยะเวลายก                    55-65 sec

ลิฟท์ยกรถ ลิฟท์จอดรถ อุปกรณ์ยกรถ

แบรนด์ ‘ลิฟท์ยกรถ ลิฟท์จอดรถ อุปกรณ์ยกรถ’ ที่จัดจำหน่าย

บริษัท มาศิริ อีควิปเม้นท์ จำกัด

729/131-133 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120