บริษัท มาศิริ อีควิปเม้นท์ จำกัด

ลิฟท์ยกรถ ลิฟท์จอดรถ อุปกรณ์ยกรถ

Car Lifts

Car Lifts : Real

ลิฟต์ 2 เสา

RH-2PKS-6000
ยกน้ำหนักได้สูงสุด          6,000   kg.
ยกได้สูงสุด                     1,947   mm.
ลงได้ระยะต่ำสุด               122     mm.     
กำลังมอเตอร์                   3.0       kw.
ระบบไฟฟ้า                      230/400 VAC / 3 Ph
                                      50/60 Hz
ระยะเวลายก                    45-65 sec

ลิฟท์ยกรถ ลิฟท์จอดรถ อุปกรณ์ยกรถ

แบรนด์ ‘ลิฟท์ยกรถ ลิฟท์จอดรถ อุปกรณ์ยกรถ’ ที่จัดจำหน่าย

บริษัท มาศิริ อีควิปเม้นท์ จำกัด

729/131-133 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120