บริษัท มาศิริ อีควิปเม้นท์ จำกัด

ลิฟท์ยกรถ ลิฟท์จอดรถ อุปกรณ์ยกรถ

Car Lifts

Car Lifts : Real

ลิฟต์ 2 เสา

RH-2PK-8000
ยกน้ำหนักได้สูงสุด, kg    8,000
ยกได้สูงสุด, mm            1,920
ลงได้ระยะต่ำสุด, mm      130        
กำลังมอเตอร์, kW           3.7
ระบบไฟฟ้า                     230/400 VAC / 3Ph
                                     50/60 Hz
ระยะเวลายก                    45-65 sec

ลิฟท์ยกรถ ลิฟท์จอดรถ อุปกรณ์ยกรถ

แบรนด์ ‘ลิฟท์ยกรถ ลิฟท์จอดรถ อุปกรณ์ยกรถ’ ที่จัดจำหน่าย

บริษัท มาศิริ อีควิปเม้นท์ จำกัด

729/131-133 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120