บริษัท มาศิริ อีควิปเม้นท์ จำกัด

ลิฟท์ยกรถ ลิฟท์จอดรถ อุปกรณ์ยกรถ

Car Lifts

Car Lifts : Real

ลิฟต์ 2 เสา

RH-2PKE-6000
ยกน้ำหนักได้สูงสุด       6,000  kg.
ยกได้สูงสุด                  1,890  mm.
ลงได้ระยะต่ำสุด           95       mm.        
กำลังมอเตอร์               2.2      kw.
ระบบไฟฟ้า                  3Ph 230/400VAC 4P 50/60 Hz
                                  1Ph 230 4P 50/60 Hz

ลิฟท์ยกรถ ลิฟท์จอดรถ อุปกรณ์ยกรถ

แบรนด์ ‘ลิฟท์ยกรถ ลิฟท์จอดรถ อุปกรณ์ยกรถ’ ที่จัดจำหน่าย

บริษัท มาศิริ อีควิปเม้นท์ จำกัด

729/131-133 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120